Monipuoliset projektinjohto­palvelut

Palvelumme kattavat monipuolisesti projektinjohto-, valvonta-, turvallisuus- ja riskienhallinta- sekä asiantuntijapalvelut, joista voimme asiakas- ja projektikohtaisesti räätälöidä parhaiten tarpeitanne vastaavan kokonaisuuden.

Projektinjohtopalvelumme kattavat hankkeen kaikki vaiheet ja palvelumme ovat räätälöitävissä asiakkaan tarpeiden mukaan. Tarvitsittepa osaavan projektinjohtokumppanin koko hankkeen läpivientiin suunnitteluvaiheesta aina takuu- ja ylläpitovaiheeseen saakka tai riippumatonta toimijaa vain suunnittelun hankintavaiheen ajaksi – Arkos palvelee.

  • Suunnitteluttaminen
  • Rakennuttaminen
  • Julkiset hankinnat

Valvontapalvelumme varmistavat, että hankkeelle asetetut tekniset, aikataululliset ja taloudelliset tavoitteet ja vaatimukset saavutetaan. Valvomme asiakkaan etua hankkeen parasta tavoitellen.

  • Tekninen valvonta ja laadunvarmistus
  • Aikatauluvalvonta
  • Kustannusvalvonta

Henkilöstöllämme on monipuolisesti kokemusta niin pienempien ja lyhytkestoisten projektien kuin monivuotisten suurhankkeiden turvallisuuskoordinoinnista. Turvallisuuskoordinaattorina huolehdimme, että rakennuttajalle säädetyt vastuut ja velvollisuudet tulevat täytetyiksi hankkeen kaikissa vaiheissa. Kaikki Arkoksella turvallisuuskoordinaattoreina toimivat henkilöt ovat suorittaneet Väyläviraston turvallisuuskoordinaattorikoulutuksen.

Turvallisuus- ja riskienhallintaosaamisemme painottuu erityisesti rautatieympäristön hankkeisiin, joihin liittyen tarjoamme myös asiantuntijapalveluita. Rautatieympäristöön liittyy esimerkiksi useita muista väylämuodoista poikkeavia lupa-, pätevyys- ja suunnitteluvaatimuksia ja käytäntöjä, joihin liittyen tarjoamme opastusta ja sparrausta rautatieympäristössä vähemmän toimineille rakennuttajille.

Kattava ja tarkoituksenmukainen riskienhallinta tukee hankkeen onnistumista. Asiakkaan ja hankkeen tarpeista riippuen voimme toimia esimerkiksi riskienhallinnan kokonaisuudesta vastuullisena konsulttina tai asiantuntijaroolissa esimerkiksi turvallisuusriskeihin tai YTM-asetuksen mukaiseen riskienhallintaan liittyen.

  • Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät
  • Turvallisuuteen liittyvät asiantuntijatehtävät
  • Riskienhallinta

Henkilöstöllämme on koulutus- ja kokemuspohjaista erityisosaamista mm. radan päällysrakenteeseen, rautatievaihteisiin, ratarakentamisen kiviainesmateriaaleihin, maa- ja pohjarakentamiseen sekä tietomalleihin liittyen. Lisäksi palveluihimme sisältyvät rautatieympäristön käyttöönottolupiin liittyvät asiantuntijatehtävät.

Arvoihimme kuuluu kaiken tekemisemme ja toimialamme jatkuva kehittäminen ja parantaminen kaikkien hyödyksi. Olemme olleet mukana mm. rataverkon työrakototeumien tilastoanalysoinnissa, rautatievaihteiden kuntoluokituskokeilussa sekä radan routaongelmakohteiden ”täsmäkorjausmallin” kehitystyössä.

Olipa kehitystarpeenne suppea tai laaja, helppo tai haastava – olkaa yhteydessä, niin katsotaan miten voimme auttaa.

Kerromme mielellämme lisää palveluistamme

Meihin saa yhteyden tällä yhteydenottolomakkeella tai Ota yhteyttä -välilehden kautta.