Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Arkos Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 18.2.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Arkos Oy
Y-tunnus: 3162096-6
info (at) arkos.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kimmo Väisänen, toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi (at) arkos.fi

3. Rekisterin tietosisältö

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi tulleiden yhteydenottojen yhteydessä tai myöhemmin palveluidemme käytön yhteydessä. Tämän lisäksi saatamme kerätä tietoja julkisista lähteistä ja rekistereistä, kuten erilaisista sosiaalisen median kanavista.

Tyypillisesti saatamme saada suoraan sinulta seuraavia, rekisteriin tallennettavia, tietoja:

  • Yrityksesi/organisaatiosi nimi ja osoite, etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilön asema
  • palveluitamme ja toimeksiantojamme koskevat tiedot, maksutiedot sekä laskutustiedot
  • muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

Erilaisista julkisista lähteistä saatamme kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:

  • Sosiaalisen median profiilit
  • Yrityksen/organisaation tiedot ja tarkemmat tunnusluvut

Suostumuksellasi saatamme kerätä muita tietoja, esimerkiksi suostumusta erilaiseen markkinointiviestintään.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

Palvelun tarjoaminen
Käsittelemme henkilötietoja tarjotaksemme ja toimittaaksemme palvelua. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu sinun tai yrityksesi/organisaatiosi ja Arkos Oy:n väliseen sopimukseen.

Markkinointi
Käsittelemme tietoja tiedottaaksemme sinulle uusista palveluista sekä uutiskirjeiden ja myyntimateriaalin lähettämiseksi. Voimme käsitellä tietojasi myös markkinointitutkimuksia ja asiakaskyselyitä varten.

Laki
Henkilötietoja käsitellään lakisääteisten ja viranomaiskäsittelyyn (esim. veroviranomainen) liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu
Perusteena henkilötietojen käsittelylle voi olla esim. asiakassuhde tai työsuhde.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin, suhteiden ylläpito sekä asianmukainen kaupallinen toiminta ja markkinointi.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tämän lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä veroviranomaisilta, kansaneläkelaitokselta, tapaturmavakuutusyhtiöiltä, ammattiyhdistysten jäsenmaksuliitoilta, ulosottoviranomaisilta sekä muilta tahoilta, joiden antama tieto on käsiteltävä työsuhdeasioissa.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Arkos Oy ei myy, vuokraa eikä luovuta henkilötietoja muille osapuolille. Arkos Oy voi olla velvollinen luovuttamaan henkilötietoja, mikäli sovellettava laki tai asetus tai oikeus- tai hallintoviranomaisen pyyntö tätä edellyttää.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, jos toimeksiantoon osallistuva yhteistyökumppanimme on sijoittunut näiden alueiden ulkopuolelle. Tällöin huolehdimme asianmukaisista suojatoimista rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön, kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016), mukaisesti.

7. Evästeet

arkos.fi -verkkosivuston vierailijoista voidaan kerätä tietoa ja sivustolla voidaan käyttää evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat sivuston vierailijan päätelaitteelle. Käytämme evästeitä parantaaksemme sivustomme käyttökokemusta, arvioidaksemme käytettyä sisältöä ja tukeaksemme markkinointia.

Evästeiden avulla voidaan kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:

  • Vierailun kellonaika
  • Vieraillut sivut ja vierailun kesto
  • Käytetty selaintyyppi tai päätelaitteen käyttöjärjestelmä
  • Mistä käyttäjä on tullut sivustolle ja mihin käyttäjä siirtyy sivuston käyttämisen jälkeen

Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

 Nykyinen tila: HyväksyttyNykyinen tila: Kielletty

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen info (at) arkos.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen info (at) arkos.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).