Jorvaksen aseman parantaminen

  • Toteutusajankohta: 2020-2021
  • Tilaajan tiedot: Väylävirasto ja Kirkkonummen kunta
  • Sijainti: Kirkkonummi

Hankkeen kuvaus

Rantaradalla Kirkkonummen kunnan alueella sijaitseva Jorvaksen asema (seisake) parannettiin ja uusittiin kokonaisuudessaan. Asemalle rakennettiin mm. uudet ja nykyvaatimusten mukaiset korkeat henkilöjunaliikenteen laiturit, uudet pysäköintialueet sekä alueeseen liittyvät katu- ja kevyen liikenteen väylät järjestelmineen. Kevyen liikenteen järjestelyihin kuului uuden radan alikulkukäytävän rakentaminen. Lisäksi rataa parannettiin aseman alueella sähkörata- ja turvalaitetöineen.

Arkoksen tehtävät

Arkos Oy toimi hankkeessa rakennuttajakonsulttina sisältäen lisäksi suunnitteluttamisen, turvallisuuskoordinaattorin tehtävät sekä asiantuntijatehtävät (mm. käyttöönottolupaan liittyvät asiantuntijatehtävät).